Anbefalt temperatur for inneklimaet vårt er 18–22°C med en relativ luftfuktighet på 40–55 %. Dette kan oppnås med luftfukter, planter eller blomster i rommet. Tenk over hvor du plasserer møblene dine i rommet. Det kan fort bli skade med for mye dagslys og sol. Varme og uttørking kan også lage sprekker i møblene.

 

Spesielt i vinterhalvåret, med varmepumper og annen type oppvarming, ser vi at det kan bli et svært tørt inneklima med økt risiko for sprekkdannelser. For å motvirke dette vil riktig pleie og vedlikehold være avgjørende. Luftfukter kan også være gunstig.

 

Alle tremøbler vil, som en naturlig følge av lysets og brukerens påvirkning, endre farge med årene. Merk derfor at om du plasserer en duk eller andre gjenstander permanent på deler av møbelet vil fargeforskjell kunne oppstå etter en tids bruk. Luftens fuktinnhold varierer med årstidene – også innendørs.

 

Da tre ifølge luftvariasjonene utvider eller trekker seg sammen, kan f.eks. massive bordplater bli litt ujevne eller lett buktete som en naturlig følge av luftforandringer.

 

Små sprekkdannelser i overflaten kan også oppstå. Ved bruk av tremøbler i det daglige, gjelder regelen om at fuktighet er treets verste fiende. Derfor må all fuktighet tørkes opp straks. Vann må kun brukes i små doser, helst i form av en fuktig klut, og må straks tørkes med en tørr klut. Dette gjelder også ved rengjøring/behandling med f.eks. såpevann.

 

Dersom du oppbevarer ileggsplater i andre rom, med annen temperatur og fuktighet, husk da å ta inn platene i god tid før de skal settes i. Ileggsplater som oppbevares under bord, eller i andre rom vil få annen lyspåvirkning og vil ikke endres likt med bordet som står fremme.

 

Lakkbehandlede overflater (gjelder ikke på oljebehandlede overflater)

Alminnelig rengjøring: Tørking med en ren, tørr klut eller med en klut godt oppvridd i rent vann. Man må omgående ettertørke med en ren, tørr klut. Smussete overflater tørkes med en klut godt oppvridd i såpevann eller vann tilsatt flytende oppvaskmiddel. Man må omgående ettertørke med en ren, tørr klut.

Grundig rengjøring: Til rengjøring og pleie av lakkoverflater finnes det en rekke midler til både blanke og matte overflater og til forskjellige tresorter. Midler til mørke tresorter kan gi endring i glans og farge på lyse tresorter. Silikonholdige midler er fukt- og smussavvisende, men kan trenge gjennom lakken og gjøre en senere opplakkering umulig. Sliping av lakkoverflater bør alltid overlates til en fagperson.

 

Overflater i massivt tre

Alminnelig rengjøring: Tørking med en ren, tørr klut. Smussete overflater tørkes med en klut godt oppvridd i såpevann eller vann tilsatt flytende oppvaskmiddel. Brun såpe (krystallsåpe) bør kun anvendes på nåletre, hvor det gir en ganske lett grålig farge. På eiketre eller andre tresorter med høyt garvesyreinnhold kan brun såpe gi kraftig mørkfarging.  

Grundig rengjøring: Vask hele overflaten med en børste og tørk omgående med en ren klut godt oppvridd i såpeoppløsning.

Hvis treets fibre har reist seg som følge av veske, så slip alltid i treets lengderetning med sandpapir nr. 180 eller 220. Bruk aldri stålull – det kan forårsake misfarging! Hyppig sliping gjør overflaten mer sart og mottakelig for smuss. Jevnlig avtørking med såpevann vil minske fiberreisningen og øke overflatens motstandsdyktighet.  

 

Overflater i teak

Teak inneholder en naturlig olje i treverket som tåler klimaendringer, og hindrer at fuktighet trenger inn. Behandles ikke teak vil møblene få et gråaktig patinert ytre. Mens noen liker det, ønsker andre å få tilbake den opprinnelige gløden på møblene. Dersom treverket er veldig slitt anbefales det å vaske i to trinn. Ta først en vask med teakrengjøring, og påfør deretter teakolje eller teakbeskytter for etterbehandling. Bruker du møbeltrekk får de en god beskyttelse for vær og vind i sommerhalvåret. Men om vinteren er det best å oppbevare hagemøblene innendørs på et tørt og godt ventilert sted.

Dersom det skulle oppstå flekker fra f.eks glass kan du pusse lett over med sandpapir 250 for å fjerne flekken. Det samme gjelder for små riper og hakk, dette vil bedres ved samme prossess. Etterfulgt av en runde med rens samt polering.