Hvis du har vært uheldig og fått en vare med feil eller mangler, må du fylle ut reklamasjonsskjema nedenfor innen rimelig tid etter at du oppdager mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn 2 måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom produktet er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. 

Vi vil ta stilling til din reklamasjon så raskt som mulig og behandle den på best mulig måte.  

Dersom det foreligger en mangel på produktet og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

  • Holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Under visse forutsetninger kreve prisavslag
  • Under visse forutsetninger kreve erstatning
  • Kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at produktet returneres i samme stand og mengde, jf. Forbrukerkjøpsloven 51)

Vurderer vi at reklamasjonsretten er berettiget, vil vi vanligvis kunne behandle denne med  reservedeler, reparasjon eller bytte. I slike tilfeller har vi behov for å finne den beste løsningen i fellesskap med produsenten, og vi vil deretter vende tilbake til deg så raskt som mulig. SixBondStreet kan reparere en vare 2 ganger for samme feil, ved samme feil 3 ganger kan du kreve penger tilbake. Vi står for returfrakt ved godkjente reklamasjoner.

Dersom det er avtalt et prisavslag eller heving av kjøpet skal denne summen tilbakebetales innen 14 dager etter avtalen er gjort.

Er produktgarantien utløpt eller du ved et uhell kom til å skade møbelet ditt, kan du selvfølgelig ta kontakt med SixBondStreet kundeservice, så skal vi forsøke å hjelpe deg med å løse problemet til en så lav pris som mulig.

Hvis du har flere spørsmål angående en reklamasjon, kan du ringe eller skrive til oss. Vi hjelper med glede.

Opplysning om klagemuligheter

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til:

Forbrukerrådet

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

 

Du kan klage til Forbrukerrådet via www.forbrukerradet.no