01. Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester på Sixbondstreet.no til forbrukere.

Selger er: SixbondStreet (SixbondStreet AS) eller andre selskaper («Samarbeidspartnere») som ofte er referert til som «Partner/Partnere».

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

SixbondStreet.no: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.SixbondStreet.no.

På SixbondStreet.no kan du kjøpe varer og tjenester direkte av SixbondStreet. Betegnelse for SixbondStreet er «Selger». For å utføre kjøp på SixbondStreet.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Er du under 18 år, kan du bare handle, hvis du har eget bankkort (debetkort) som kan brukes til det. Du kan ikke benytte de andre betalingsmåtene som gjelder (se for eksempel punkt 4). Du kan også få en foresatt til å gjøre handelen for deg.

Vi leverer kun til fastlands Norge og Svalbard.

SixbondStreet.no vil ta betalt for varer med mva.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

Dersom du kontakter SixbondStreet.no via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss, kontakter du SixbondStreet.no via telefon lagres ditt telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging.

02. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss eller av våre Partnere i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Dersom det skulle være avvik ber vi deg sende en e-post til vår kundeservice (kundeservice@sixbondstreet.no) om mangler og eller endringer, senest innen 3 virkedager.

Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Selger av produktet tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

03. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Ved kjøp av varer fra SixbondStreet.no ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre Partnere, leverandører eller valutaendringer.

04. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, med faktura eller ved kjøpsfinansiering.

Alle betalingsmetoder og korttransaksjoner i vår nettbutikk, sixbondstreet.no, håndteres av vår samarbeidspartner Klarna Bank AB. Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, delbetaling eller fakturakjøp, må du samtykke til at Klarna Bank AB utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt. Dersom du faktisk inngår en finansieringsavtale, lagres denne informasjonen hos Klarna Bank AB frem til lånet er avsluttet. Fødselsnummeret er påkrevet for rapportering til ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk. Se link til Klarna sine sider for personvern her: https://www.klarna.com/no/personvern/

Informasjonen du oppgir ved nettbetaling vil kun være knyttet til din kundekonto. Informasjonen er lagret i henhold til gjeldende lover

Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av checkout. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

05. Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på sixbondstreet.no må anses som veiledende. Vår estimerte leveringstid på bestillingsvarer er ca 8 uker. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra sixbondstreet og/eller fra Partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken kan sixbondstreet.no ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil sixbondstreet gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Sixbondstreet har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

06. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Etter norsk lov er angrefristen satt til 14 dager etter motatt leveranse, men hos oss er angrefristen satt til 30 dager. Angreretten forutsetter at du innen angrefristen gir Selgeren av leveransen melding om at du øsnker å benytte angreretten.

Ta kontakt med den Selger du har kjøpt varene fra og informer om at du ønsker å benytte angreretten.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 30 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen 14 dager etter bruk av angreretten. Kunden må selv betale for returfrakten ved angrerett på kjøp.

Du har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.

Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt for varen, dette inkluderer ikke porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc.  

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger.

Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med vilkårene til Selgeren. 

Etterbetalingen kommer til å skje til kunden gjennom den betalingsmetoden kunden brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmetode.  

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet, eller du kan kontakte Kundeservice på telefon 45 09 99 00 eller epost kundeservice@sixbondstreet.no.

Angreretten gjelder heller ikke når det for øvrig følger av loven.

Spesialbestilling:

Ved kjøp av varer som er bestilt i spesifikke mål, farge og/eller tekstil, må du påse at ordren er i henhold til ønskede spesifikasjoner. Dersom det skulle være avvik ber vi deg sende en e-post til vår kundeservice (kundeservice@sixbondstreet.no) om mangler og eller endringer, senest innen 3 virkedager.

Hvis du velger å avbestille eller endre bestillingen etter 3 virkedager fra mottatt ordrebekreftelse og frem til leveringstidtidspunkt, vil vi beregne et avbestillingsgebyr på 25% av gjeldende produktverdi. Dette skjer fordi produktet tilvirkes spesielt til deg og etter tre dager vil det være for sent å endre produksjonen. Reduksjon i beløp er for å dekke deler av kostnadene knyttet til produksjon og håndtering som påløper ved endringer eller avbestilling.

Dersom du ønsker å angre et kjøp av en spesialbestilling/tilvirkningsvare etter mottak av ordren, men innenfor angretten på 30 dager, vil vi beregne et avbestillingsgebyr på 50% av gjeldende produktverdi. Vær oppmerksom på at bare varer i original emballasje kan returneres, derfor er det viktig at du tar vare på emballasjen til du er helt sikker på kjøpet. Varen(e) skal ellers være i samme stand som du mottok den. Avvik fra disse vilkår vil ikke bli kreditert.

07. Forsinkelse av leveransen

Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.

Dersom kunden hever kjøpet grunnet forsinkelse vil tilbakebetaling av kjøpssum til kunde skje innen 14 dager fra avtalt heving av kjøp.

08. Reklamasjon

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Er det transportskade er det viktig at du melder ifra til oss innen 24 timer.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig, primært ved å ta kontakt med Selger ved kundeservice per telefon, 45 09 99 00 eller per epost: kundeservice@sixbondstreet.com

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

Holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)

Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

Under visse forutsetninger kreve prisavslag

Under visse forutsetninger kreve erstatning

Kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

Dersom det er avtalt et prisavslag eller heving av kjøpet skal denne summen tilbakebetales innen 14 dager etter avtalen er gjort.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan kjøper kreve penger tilbake.

Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

Hvis Selgerens retting eller omlevering vil medføre at du, ved normal postgang/forsendelsestid blir avskåret fra å bruke varen i mer enn ti dager, har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for Selgerens regning. Som hovedregel har Selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom du ber oss sletter din kundekonto, slettes også all kjøpshistorikk. Det er viktig at du tar vare på kvitteringer for dine kjøp i forbindelse med eventuell fremtidig reklamasjon. Uten kvittering kan ikke garanti/reklamasjon benyttes. Dersom det etter sletting av kundekonto skulle oppstå behov for retur av vare til oss i forbindelse med reklamasjon, må det opprettes en ny kundekonto for at vi skal ha mulighet til å håndtere reklamasjonen.

09. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på epost. Innholdet i disse vil ofte være tilpasset deg, med relevant informasjon og tilbud.  Det er frivillig å motta disse nyhetsbrevene, og du må eksplisitt gi ditt samtykke i forbindelse med kampanje, registrering eller på «min side». Alle dine samtykker kan administreres på «min side», du kan også avslutte nyhetsbrevene ved å klikke på linken nederst i nyhetsbrevet.

Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.

Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

Påmelding til nyhetsbrev fra Sixbondstreet AS er gratis og ikke bindende, og det er mulig å si opp abbonnementet når som helst.

Ved å akseptere de vårt explisitte vilkår fro nyhetsbrev samtykker du til at Sixbondstreet AS kan sende deg reklame og markedsføring via e-post, tekstmeldinger, MMS og post om:

– Møbler, interiørgjenstander og andre varer/merker som selges og/eller markedsføres Six Bond Street.

– Informasjon om selskapet Sixbondstreet AS og tilbud, salg, konkurranse, evenement og andre markedsføringstiltak fra Sixbondstreet AS’ butikker og butikker eid av dem.

Videre samtykker du til at Sixbondstreet AS kan videresende nevnte personlige informasjon til Komplett Gruppen og andre selskaper i Komplett Gruppen samt videresendes til tredjeparter som markedsfører de nevnte produktene for Sixbondstreet AS.

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å kontakte Sixbondstreet AS på epostadressen kundeservice@sixbondstreet.com eller ved å benytte avmeldingsmulighetene i tilsendt markedsføringsmateriale.

Videre kan du alltid be om ytterligere informasjon om hvilken informasjon Sixbondstreet AS har om deg, og du kan alltid be om at slik informasjon er rettet, blokkert eller slettet. Du kan kontakte Sixbondstreet AS om dette på kundeservice@sixbondstreet.com eller telefon +47 45 09 99 00 (Mandag til Fredag – 10:00 – 16:00).

Informasjon om deg vil bli holdt konfidensiell. Foruten bruk som beskrevet over, vil Sixbondstreet AS ikke dele din informasjon med andre selskaper eller tredjeparter uten ditt samtykke med mindre det er rettslig påkrevd, eller nødvendig for å levere en tjeneste eller vare du har kjøpt eller bedt om.

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

10. Retningslinjer for personvern

Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger.

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link her: https://sixbondstreet.no/personvern

Dersom du velger å skrive en produktomtale (review) vil omtalen og navnet du velger å bruke bli gjort synlig for andre kunder. Behandlingen av data vedrørende omtale om en partner er regulert gjennom en databehandleravtale(DPA) hvor komplett er behandlingsansvarlig.

11. Personalisering og profilering

Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli en kunde hos SixbondStreet godtar du at vi personaliserer innholdet på web-siden basert på dine bevegelser og historikk, samt at dataene brukes til å legge deg inn i en interesse gruppe, slik at du mottar relevant markedsføring på eksterne web sider.

Dette gjør vi ved hjelp av eksterne og interne informasjonskapsler og systemer, blant annet ved å analysere info om hvordan du benytter nettstedet, hvilke produkter du ser på, hva du har kjøpt og hva du er interessert i.

12. Salgspant

SixbondStreet har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet og forbeholder seg retten til å disponere eller kreve varene tilbakelevert om betaling ikke foreligger etter avtale, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

13. Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos SixbondStreet.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser SixbondStreet.no eller SixbondStreet.no sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra SixbondStreet.no sin side. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på din konto er korrekte. Disse opplysningene kan administreres på «min side».

14. Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

15. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nårværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

16. Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

17. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på SixbondStreet.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, foretaket vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Forbrukerklageutvalget
Postadresse:
Postboks 4596 Nydalen,
0404 Oslo.

Besøksadresse:
Gjerdrumsvei 8,
0484 Oslo

Tlf: 23 40 06 80
Enhetsregisteret: 985 211 132

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er SixbondStreet AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra SixbondStreet.