Vi i Sixbondstreet har som mål om å bli en mer bærekraftig bedrift og utarbeider nå retningslinjer for hvordan vi skal jobbe videre og hvilke krav vi skal stille til våre produsenter. Vi ønsker å kunne ta riktige valg på vegne av våre kunder. 

Det er mange veier til målet og en av de er å sikre at våre produsenter også har en slik plan. Det var derfor en fornøyelse når vi mottok rapporten fra en av våre nye større produsenter av sofa og spisestoler. De kunne dokumentere alle nødvendige sertifiseringer for hele produksjonslinjen som viser ingen bruk av skadelige kjemikalier og strenge krav til skogsdriften. De har i tillegg utformet en ambisiøs plan for å nå sine bærekraftige mål. Dette gir oss trygghet for at vi kan jobbe sammen for å ta de riktige valgene fremover for våre kunder.

Det som inspirerer meg i møte med våre småskala håndverksbedrifter er at de faktisk gjør det samme, men uten å dokumentere det eller søke etter sertifisering. Det er bare en naturlig del ved det å bygge en bedrift og det ansvaret vi alle har.

På besøk hos vår flotte produsent av Somerset og Harrison gikk jeg rundt å spurte 100 spørsmål (de syntes nok jeg var i overkant nysgjerrig) om produksjonen. Det som slo meg var at det som var et helt naturlig valg for dem er helt i tråd med en bærekraftig produksjon.
En liten vindmølle sto utenfor fabrikken og forsynte en del av produksjonen med ren energi. All avkapp fra våre produksjoner ble samlet opp for så å bli gjort om til nye sponplater. Alt lim var miljømerket.

Her er det ingen fancy planer enda de kan vise frem, men Somerset og Harrison er produsert i en fabrikk der det er et naturlig valg å tenke bærekraftig produksjon.

Vi jobber nå for å sørge for at alle våre produsenter skal utarbeide en rapport som viser hvordan de jobber for å bli en mer bærekraftig produsent.

Ha en fin bærekraftig fredag
- Palla